Model Exam Nov 2020

I BA Education Honours
I BA English Honours
I BA History Honours
I BA Political Science Honours
I BASociology Honours
II BA Education Honours
II BA English Honours
II BA History Honours
II BA Political Science Honours
II BA Sociology Honours
III BA Sociology Honours
III BA Education Honours
III BA English Honours
III BA History Honours
III BA Political Science Honours